ร้านซ่อมรถ

ตำบลแกดำ

ถาวรการช่าง
- ที่ตั้ง 44 หมู่ที่ 13 บ้านบอน ต.แกดำ อ.แกดำ จ.มหาสารคาม
- โทรศัพท์ 04 - 9527867
- บริการซ่อมรถจักรยานยนต์, รถไถนาเดินตาม, ช่วงล่างรถยนต์
- เจ้าของกิจการ นายถาวร ศรีจันทร์

ถาวรการช่าง

อ.เจริญยนต์แกดำ
- ที่ตั้ง 140 หมู่ที่ 13 บ้านบอน ต.แกดำ อ.แกดำ จ.มหาสารคาม
- โทรศัพท์ 043 -787495
- บริการซ่อมรถจักรยานยนต์, รถไถนาเดินตาม, ช่วงล่างรถยนต์
- เจ้าของกิจการ นายอรุณ รักษาสิน

อ.เจริญยนต์แกดำ

ร้านซ่อมรถ จยย. (บ้านโนนสีดา)
- ที่ตั้ง 63 หมู่ที่ 5 บ้านโนนสีดา ต.แกดำ อ.แกดำ จ.มหาสารคาม
- โทรศัพท์ -
- บริการซ่อมรถจักรยานยนต์, รถจักรยานต์
- เจ้าของกิจการ นายนิคม อนุอัน

ร้านซ่อมรถ (บ้านโนนสีดา)

มาร์คมอเตอร์
- ที่ตั้ง 114 หมู่ที่ 3 บ้านขามหวาน ต.แกดำ อ.แกดำ จ.มหาสารคาม
- โทรศัพท์ 043 - 787185
- บริการซ่อมรถจักรยานยนต์,ช่วงล่าง รถยนต์
- เจ้าของกิจการ นายประจัน จันทะนนตรี

มาร์คมอเตอร

ห้าแยกเซอร์วิส
- ที่ตั้ง 73 หมู่ที่ 3 บ้านขามหวาน ต.แกดำ อ.แกดำ จ.มหาสารคาม
- โทรศัพท์ 043 - 787239
- บริการซ่อมรถจักรยานยนต์, รถไถนาเดินตาม, ช่วงล่างรถยนต์
- เจ้าของกิจการ นายเมฆ ทิพพิชัย

ห้าแยกเซอร์วิส

ร้านซ่อม รถ จยย.(ไม่มีชื่อ)
- ที่ตั้ง 92/1 หมู่ที่ 14 บ้านหนองสิม ต.แกดำ อ.แกดำ จ.มหาสารคาม
- โทรศัพท์ 07 - 0834977
- บริการซ่อมรถจักรยานยนต์
- เจ้าของกิจการ นายจรัญ ผุยเตชะ

ร้านซ่อมรถ จยย. (ไม่มีชื่อ)

ตำบลวังแสง

พลการช่าง
- ที่ตั้ง 11 หมู่ที่ 19 บ้านสารพัฒนา ต.วังแสง อ.แกดำ จ.มหาสารคาม
- โทรศัพท์ 04 - 8379326
- บริการ จำหน่ายอะหลั่ย และซ่อมรถยนต์, รถจักรยานยนต์, รถไถนาเดินตาม, รถทุกชนิด
- เจ้าของกิจการ นางลำมุล จะดี

พลการช่าง